Konference: Hierarki eller Kærlighed - udvikling af organisationer i forandringer

cookies
Dags dato: 30. juni 2016
   

Hjem / Forside af elkan.dk Forum om sprog og kommunikation på elkan.dk Nyhedsbrev fra elkan.dk - gratis og nemt Kontakt elkan.dk - skriv eller ring Info om elkan.dk - mål, baggrund og idé Udskriv og print siden Hjæælp! - hjælp til elkan.dk Søg på elkan.dk
     

Elkans blog

US / ENG. info !

Maurice Merleau-Ponty og fænomenologi

(14. marts 1908 -  4. maj 1961)

Merleau-Pontys filosofi ophæver enhver adskillelse af krop og sjæl - det tænkende og det gørende. 

Skrevet af Dan Zahavi, Professor, ph.d., dr.phil. cfs.ku.dk 

Merleau-Ponty blev født d. 14. marts 1908 i Rochefort-sur-Mer. Han studerede ligesom Sartre filosofi ved École Normale Supérieure og får sin "agrégation" i 1930. I de tidlige år var det særligt Bergson og Maine de Biran som havde hans interesse. I årene op til 2. Verdenskrig underviste han først på gymnasier i provinsen (Beauvais og Chartres), og siden på École Normale Supérieure i Paris. 

Merleau-Ponty blev i løbet af 30'erne stadig mere interesseret i fænomenologi og besøgte således i 1939 som den første udlænding det nyoprettede Husserl-arkiv i Leuven i Belgien, hvor han bl.a. stiftede bekendtskab med Husserls kropsanalyser i Ideen II, et værk der først udgives i 1952. I de følgende år gjorde Merleau-Ponty flere forsøg på at få oprettet et forskningscenter i Paris med kopier af Husserls manuskripter. Merleau-Ponty tjente som løjtnant i den franske hær under krigen i 1939-40. Efter den franske kapitulation vendte han tilbage til Paris for at undervise, og deltog samtidig i modstandsbevægelsen sammen med Sartre. 

I 1942 udkom Merleau-Pontys første bog La structure du comportement og i 1945 hans første hovedværk Phénoménologie de la perception, der bl.a. indeholdt en kritik af Sartres L'être et le néant. Det var nu at Merleau-Pontys akademiske løbebane begyndte at tage fart. Han blev først ansat som filosofiprofessor ved universitetet i Lyon, og blev derefter i 1949 indehaver af lærestolen i udviklingspsykologi og pædagogik ved Sorbonne i Paris. 3 år senere blev han kaldet til lærerstolen i filosofi ved Collége de France, hvor han forblev indtil sin alt for tidlige død i 1961. I perioden 1945-1952 var han medudgiver af Sartres tidsskrift Les temps modernes. 

I tiden efter krigen var Merleau-Ponty ligesom Sartre optaget af konkrete politiske spørgsmål og udgav bl.a. en række bøger med politiske essays, Humanisme et terreur fra 1947, Sens et non-sens fra 1948, og Les aventures de la dialetique. Allerede i begyndelsen af 50'erne begyndte Sartre og Merleau-Ponty imidlertid at glide fra hinanden på grund af politisk uenighed, og publikationen fra 1955, der indeholdt en heftig og eksplicit kritik af Sartre, førte til et decideret brud, der først langsomt forsøgtes sonet kort tid før Merleau-Pontys død. Samtidig med dette politiske engagement fortsatte Merleau-Ponty sin undervisning og efter hans død er mange af hans forelæsninger fra Sorbonne og Collège de France blevet udgivet. Merleau-Ponty beskæftigede sig i disse år med mange felter udenfor den snævre fagfilosofi, herunder udviklingspsykologi, strukturel lingvistik, etnologi og psykoanalyse. I 1960 udkom endnu et bind med artikler Signes, og i 1964 det posthumt udgivne og fragmentariske Le visible et l'invisible, der af mange betragtes som Merleau-Pontys andet hovedværk.

Biografi

1908 Marts 14 Født.
1930 Completes his agregation in philosophy at the Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm.
1945 Bliver ansat under Jean-Paul Sartres Les Temps Modernes.
1945 Udgiver Phenomenology of Perception som må betragtes som hans hans grundværk hvor Merleau-Ponty definerer sine begrber.
1947 Udgiver en samling af essays, Humanism and Terror, hvor han forsvarer Sovjetunionens kommunisme.
1949 Får tildelt en afgørende plads på Child Psychology på Sorbonne.
1952 Træder tilbage fra Les Temps Modernes efter splid med Sartre efter sigende bl.a. om Sovjetunionens handlinger under Koreakrigen.
1952 Bliver ansat ved the Philosophy Department på College de France. Er ansat ind til sin død.
1955 Udgiver Adventures of the Dialectic, i store træk en analyse af largely Sartre forbindelser til kommunismen.
1961 Maj 4 Dør.
   


Udgivelser / Bøger

  • The Structure of Behavior, Essay: 1942, (Oversat til engelsk 1963)
  • The Phenomenology of Perception, Essay: 1945
  • Humanism and Terror, Essays: 1947
  • Sense and Non-Sense, Essay: 1948
  • Adventures of the Dialectic, Essay: 1955, (Oversat til engelsk 1973)
  • Signs, Essay: 1960 (Oversat til dansk)
  • Consciousness and the acquisition of language ; transl. by Hugh J. Silverman-Evanston, Northwestern University Press, 1973.
  • Kroppens fænomenologi, Det lille Forlag, 2000
  • Om sprogets fænomenologi - udvalgte tekster, Gyldendal, 1999

Maurice Merleau-Ponty

Køb bøger om Merleau-Ponty her


Sprogfilosofi og filosoffer
elkan.dk/filosofi/

 
 
 

Seneste indlæg i forummet
Error: The download of the specified resource has failed.

  Anmeld fejl - elkan.dk bliver løbende rettet og opdateret

 

Andre sider af ELKAN

» MU-samtaler.dk
» Mødetræning.dk
» EnterpriseSocialNetwork.dk
» Storyweb.dk

ELKAN henviser til...

»Start-base.dk - for iværksættere
» Organisationskonsulent.dk - konsulentydelser og rÃ¥dgivning


 
ELKAN v. / Mikael Elkan
t. +45 23 96 10 30
Kontakt
 
  | Forum | Kontakt | Hjælp | Info | Webmaster | UK/US | Ophavsret, henvisning og kopiering © Elkan 2001 +