Konference: Hierarki eller Kærlighed - udvikling af organisationer i forandringer

cookies
Dags dato: 29. juni 2016
   

Hjem / Forside af elkan.dk Forum om sprog og kommunikation på elkan.dk Nyhedsbrev fra elkan.dk - gratis og nemt Kontakt elkan.dk - skriv eller ring Info om elkan.dk - mål, baggrund og idé Udskriv og print siden Hjæælp! - hjælp til elkan.dk Søg på elkan.dk
     

Elkans blog

US / ENG. info !

Lixtal og lix  (Læsbarhedsindex) 

| Lixtal? | Beregning? | Formel | Lix-skema | Lix-program | Kancellistil | App til at beregne lixtal

Her kan du læse lidt om lixtal og hvad det er for noget det egentlig kan bruges til

Det er nemlig ikke alt. Det mest skræmmende er at man bruger det til så meget...

Program der kan beregne lixtal

Søren Storm Hansen har udviklet en lille programdel der kan udregne lixtal, som et supplement til tekstbehandlings- programmet Word. 

Du kan hente det her Bedre Word (Nyt vindue) 

 Lixtal?

LIX står for LæsbarhedsIndeX. Det skulle sige noget om hvor læsbar en tekst er, men det gør Lixtal ikke altid. LIX siger f.eks. ikke noget om typografi og tekststørrelse, der også kan have noget med tekstens læsbarhed at gøre. Desuden siger lixtal KUN noget om teksten - ikke om læseren, eller rettere: med lixtal regner man alle læsere for enslæsende.
P.g.a. formlen for lixtal, siger det resultat man får mest noget om hvor svær teksten er for svage læsere (læsere der læser svarende til 2-4 klasse i folkeskolen)

Hvad kan lixtal bruges bruges til?   

Lixtal kan ikke bruges på alle tekster. F.eks. er ord som "børnefødselsdag" eller "fødselsdagsfest" lange ord i en lix-tælling, men ikke særligt svære ord for de fleste. Til gengæld er et ord som "crux" eller "rambus" nok ikke ord de flest kender, men de vil alligevel tælle som lette i en lix-tælling.

Derfor skal man være varsom når man bruger lixtal. Enhver tekst er lige så høj grad afhængig af sin læser, som af tekstens sprog. Fx: Hvis du sidder i en bil... 

Lixtal skal bygge på en homogen tekst, dvs. en tekst der ikke skifter stil og sprogtone undervejs.

Disse tekster kan man slet ikke bruge lixtal på:

 • Brugsanvisninger og vejledninger
 • opremsninger
 • dialog / replikker - i teaterstykker
 • poesi, lyrik og sangtekster
 • Sprog der falder uden for tekstens øvrige stil, f.eks. citater eller dialog mellem personer i skønlitteratur.
 • overskrifter.
 • tekster til billeder.
 • optegnelser, som telefonbogen og andre registre.

Skema for lixtallets værdi 

Lixtallet siger mest om tekster der er skrevet i kancellistil.
Hvis I er plaget af kancellistil, så kan det godt betale sig at bruge lixtal, som et fingerpeg - et fingerpeg - om hvor svær teksten er.
Mange virksomheder og offentlige organisationer kan med stor fordel bruge lixtal, som et fingerpeg til de ansatte om hvornår deres sprog er tæt på kancellistil.

NB.: Teksteksemplerne er ikke nødvendigvis svære. De optræder som typisk at have et givent lixtal. Man kan sagtens skrive en let læselig lovtekst eller en møgsvær børnebog

 • 55 < + Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster.
 • 45 -54  Svær, f.eks. saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser.
 • 35 - 44 Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter.
 • 25 -34 Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og det skønlitteratur for voksne 
 • 24 >  Let tekst for alle læsere, f.eks. børnelitteratur

Beregning og formlen for lixtal

LIX beregnes efter en formel, der giver et tal. Tallet sammenlignes med værdier i et skema. Det er så meningen at det siger noget om hvor svær teksten er.

LIX = Gennemsnit af antal ord pr. punktum i teksten + procentdelen af af ord på 7 bogstaver eller derover. 

Sådan beregner du din lix-tallet for din tekst:
1) Tæl alle ord i teksten (O)
2) Tæl alle punktummer i teksten. (P)
3) Tæl alle lange ord, dvs. ord på 7 eller flere bogstaver (L)
4) Divider O med P, O/P = antal ord pr. punktumlængde. Skriv det ned - afrund til hele tal eller brug én decimal.
5) Divider L med O og gang med 100, L/O x 100 = Procentdelen af lange ord i teksten. Skriv ned som før.
6) Læg dine tal fra 4 og 5 sammen, dvs. (O/P+(L/O x 100))= Lixtal. Du har så tekstens LIX-tal.
Aflæs dit resultat i skemaet. Lix-skema

Opstillingen af  formlen til bregning af LIX-tal er her: (O, P, L) = (X, Y, Z)

Kancellistil

Kancellistil er en sprogbrug som de fleste kender fra lovtekster. Ordet kommer også af "kongens kancelli" - datidens regeringskontor.
Det er en sprogform der ligger meget langt fra vores talesprog, og derfor er den uvant for os - de fleste bruger deres talesprog mere end deres skriftsprog.

Kancellistil er kendetegnet ved:

 • lange sætninger (kaldes også perioder).
 • abstrakt ordvalg.
 • brug af verbalsubstantiver.
 • brug af verbaladjektiver. 
 • forvægt i sætninger, så verbet kommer langt henne i sætningen.
 • sammensatte ord 

Formålet med kancellistil er at skabe en upersonlig og utvetydig stil. Det betyder dog at der skal mange opremsninger til, før end de mange forbehold i lovgivningen er afgrænset. 

Kancellistil kan i dag mest betragtes som et fagsprog. Jurister kan altså godt bruge kancellistil til hinanden - på samme måde som unge kan udvikle et gruppesprog, der holder sammen på gruppen, og som man må lære for at blive optaget i gruppen.
Problemet opstår først når advokaten eller den ansatte i forvaltningen skal til at henvende sig til andre, som ikke kender og er vant til kancellistilen.

MENU

Udregn lix online!
- bare klip teksten ind


Nyhedsbrev

Arkiv for nyhedsbrev
Send din nyhed


 

 
 
 

Seneste indlæg i forummet
Error: The download of the specified resource has failed.

  Anmeld fejl - elkan.dk bliver løbende rettet og opdateret

 

Andre sider af ELKAN

» MU-samtaler.dk
» Mødetræning.dk
» EnterpriseSocialNetwork.dk
» Storyweb.dk

ELKAN henviser til...

»Start-base.dk - for iværksættere
» Organisationskonsulent.dk - konsulentydelser og rÃ¥dgivning


 
ELKAN v. / Mikael Elkan
t. +45 23 96 10 30
Kontakt
 
  | Forum | Kontakt | Hjælp | Info | Webmaster | UK/US | Ophavsret, henvisning og kopiering © Elkan 2001 +